diumenge, 17 de juny de 2007

Gènesi i desenvolupament del projecte

A finals del curs passat es va plantejar la possibilitat de trobar un tema per treballar des de totes les àrees. Finalment es va triar l'aigua per la seva importància, i perquè s'havien donat diverses circunstàncies que calia considerar:

Havíem guanyat el primer premi de centre en el concurs Ecopropostes de Ràdio Marina (2006), amb el treball Residus i equilibri, dues propostes per a l'aprenentatge d'actituds resèctuoses amb el medi i el consum.

S'havia aprovat el projecte de l'IES de Vela. Actualment, som l'únic IES de Vela de Catalunya.

Una alumna del centre, la Irene Garcia Ferrer, havia guanyat el primer premi del Stockholm Junior Water Prize i va anar a Estocolm com a representant d'Espanya a la Setmana Mundial de l'Aigua (World Water Week), que es va celebrar del 20 al 26 d'agost del 2006.

Havíem iniciat contactes amb l'IES Batalla de Clavijo, de la Rioja, perquè també es plantejava treballar el tema de l'aigua durant la Setmana de la Ciència.

La proposta va anar guanyant cos a principi d'aquest curs i es va aprovar en claustre amb el nom de Projecte Aigua, amb els següents objectius:

* Conscienciar sobre la problemàtica de l'aigua tota la comunitat educativa i la societat en general.
* Desenvolupar iniciatives al voltant del tema, que afavorissin l'aprenentatge i el bon clima de treball al centre.
* Cercar col·laboracions per poder convidar experts, fer tallers, exposicions... i per anar fent difusió del m aterial elaborat (cartells, publicacions, samarretes...)

El projecte es va iniciar en el marc de la Setmana de la Ciència (10-19 de novembre 2006) i s'ha desenvolupat en 3 fases:

* L'aigua comença a fluir (novembre)
* L'aigua ho amara tot (desembre-març)
* L'aigua s'asserena (abril-juny)

Al llarg de tot el curs, s'han anat realizant activitats en diferents àrees i nivells. Paral·lelament, s'han anat publicant les activitats en el bloc del projecte i, finalment, s'han recollit en aquest llibre que ara teniu a les mans.

Coordinació:

Lourdes Domenech
Àngels Gallego
Carme Laplaza