dijous, 3 de maig de 2007

L'aigua excel·lent dissolvent!Hem après a preparar dissolucions, a controlar les concentracions, a separar els components de les mescles amb mètodes que moltes vegades tenen a veure amb l'aigua, a decantar, a filtrar, a dissoldre prèviament el que és soluble, a evaporar...


Ens encanta fer pràctiques als laboratoris!
Els alumnes de 1r d'ESO