dilluns, 23 d’abril de 2007

COMPTE! CADA GOTA COMPTA!

Investigació: Ecoauditoria de l’aigua
Un grup d’alumnes de 3r d’ESO ha iniciat una Ecoauditoria de l’aigua, activitat que consisteix a abordar els aspectes relacionats amb el cicle de l’aigua sota el control humà. Els objectius són avaluar els usos de l’aigua al nostre centre i examinar si són poc o molt eficients. Amb les dades a la mà, es definirà un pla amb mesures concretes d’estalvi amb vista a la construcció del nou edifici.