divendres, 27 d’abril de 2007

Anàlisi qualitatiu de l'aigua de l'aixeta

Treball pràctic a 1r d'ESO.
Hem fet l'anàlisi qualitativa de terbolesa, oxigen, pH, temperatura, olor, duresa i clor de l'aigua de l'aixeta de l'IES.
Hem fet la comparació amb els mateixos paràmetres analitzats en una mostra d'igual volum d'aigua destil·lada.
Es tractava de veure que, tot i que a cop d'ull no s'aprecíen diferències entre l'aigua de l'aixeta i l'aigua destil·lada, es comporten de forma diferent quan s'analitzen, i podem dir que l'aigua de l'aixeta es comporta com una mescla homogènia, mentre que l'aigua destil·lada no.
Evidentment caldria fer més proves per poder afirmar que l'aigua destil·lada és una substància pura, però amb les poques que hem pogut fer, de moment veiem que ho és.
Alguns paràmetres han donat molt semblants però d'altres no.
Ens queda pendent mesurar els punts d'ebullició i els de congelació i publicar els resultats.