dimarts, 10 d’abril de 2007

Anàlisi qualitatiu de la contaminació de l'aigua

En aquesta activitat, els alumnes van fer un estudi qualitatiu de diferents aigües potables de la província de Girona per veure el grau de contaminació. Van mesurar els nivells de coure, clor, nitrats, crom hexavalent,....i van fer un mapa de la contaminació a Girona.
Matèria: Crèdit variable: “La contaminació de l’aigua” 2n d'ESO