dijous, 22 de març de 2007

Jornades de l'Aigua (19-30 març)

S'estan fent activitats diverses al voltant del dia mundial de l'aigua (22 març).

"Som aigua; l'aigua està present en la literatura i en l'art; s'investiga l'aigua, amb l'aigua, la vida en l'aigua, la conservació i la qualitat de l'aigua; interessa la gestió de l'aigua. És important reflexionar sobre l'ús i l'abús de l'aigua; cal un compromis seriòs per un consum responsable de l'aigua, per l'estalvi d'un recurs que no es inesgotable...".

L'aigua és la protagonista:

1. Obrim les portes als experts perquè expliquin els seus coneixements sobre l'aigua.
2. Oferim espais als artistes perquè exposin les seves obres.
3. Sortim del centre per visitar espais culturals.
4. Encetem campanyes de compromís sobre l'ús de l'aigua.
5. ...