dimarts, 20 de març de 2007

Contaminació de l'aigua subterrània de Vallfrondosa

Mitjançant una història fictícia sobre la contaminació d’un aqüífer, els alumnes van poder, estudiar, investigar i discutir quins sistemes hi ha per poder netejar una zona contaminada per pesticides. Abans, van haver d’aprendre la transmissió i moviment de aigua subterrània i mitjançant un pla de perforació descobrir l’origen de la contaminació i fer una predicció de la zona contaminada.
Matèria: Crèdit variable:” La contaminació de l’aigua”
Nivell: 2n d’ESO
Professor: Joan Justicia